Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych

Main Article Content

Katarzyna Liczmańska


Abstrakt
Wachlarz dostępnych mediów w ostatnich czasach przeżywa transformację. W obliczu kryzysu zaufania do mediów tradycyjnych, można zaobserwować rosnące zainteresowanie platformami społecznościowymi. Social media traktowane są przez konsumentów za źródło informacji bardziej wiarygodne, niż tradycyjne instrumenty komunikacji marketingowej. Rosnące zainteresowanie klientów sprawia, że funkcjonowanie w mediach społecznościowych wywiera istotny wpływ na kształtowanie marki. Ograniczenia prawne reklamy produktów alkoholowych powodują poważne utrudnienia w dotarciu do odbiorców komunikacji marketingowej. Media społecznościowe ze swoją stale wzrastającą siłą oddziaływania stają się doskonałą przestrzenią komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu wykorzystania portali społecznościowych przez przedsiębiorstwa z branży alkoholi wysokoprocentowych. Autorka zaprezentowała analizę działań komunikacyjnych prowadzonych przez menedżerów zarządzających markami znanych polskich wódek na podstawie obserwacji dwóch popularnych w Polsce portali: Facebook i YouTube.

Article Details

Jak cytować
Liczmańska, K. (2013). Social media jako przestrzeń komunikacji z klientem w branży alkoholi wysokoprocentowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 279–287. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1417
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.