Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich

Main Article Content

Renata Matysik-Pejas
Szymon Szlachta


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono istotę product placement jako sposobu komunikacji marketingowej, będącego alternatywną formą w stosunku do tradycyjnej reklamy. Przedstawiono także wyniki badań konsumenckich dotyczące zauważalności product placement w mediach. W związku z trudnościami jednoznacznej klasyfikacji product placement do któregoś z narzędzi promocji, na potrzeby badania i analizy przyjęto, iż jest to rodzaj reklamy. Wyniki badania wskazują, iż większość ankietowanych potrafi rozpoznać tę formę promocji w mediach i utożsamia ją głownie z produktami żywnościowymi. Respondenci mają na ogół pozytywne opinie dotyczące zastosowania product placement do promowania produktów żywnościowych. Może to zachęcać potencjalnych zleceniodawców do częstszego wykorzystywania tej formy komunikacji marketingowej do promowania swoich wyrobów.

Article Details

Jak cytować
Matysik-Pejas, R., & Szlachta, S. (2010). Product placement jako instrument komunikacji marketingowej – wyniki badań konsumenckich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 434–443. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1565
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty