Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych

Main Article Content

Agnieszka Kozioł
Monika Szafrańska


Abstrakt
W opracowaniu scharakteryzowano lojalność klientów banków spółdzielczych oraz czynniki, które determinują jej poziom. Do oceny poziomu lojalności wykorzystano wskaźnik lojalności oraz wzmocniony wskaźnik lojalności. Analiza statystyczna obejmowała nieparametryczny test chi kwadrat (?2). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że klienci banków spółdzielczych charakteryzują się wysokim stopniem lojalności. Wskaźnik lojalności wyniósł 100%, natomiast wzmocniony wskaźnik lojalności osiągnął poziom 70%. Czynnikami determinującymi zachowania lojalnościowe były: płeć, wykształcenie oraz dochód respondentów. Prawie 80% badanych współpracowało w analizowanym okresie tylko z bankiem spółdzielczym (lojalność niepodzielna). Ponad 40% klientów korzystało z dwóch usług oferowanych przez bank, a 1/3 z trzech produktów (szeroki zakres wykorzystywanych usług).

Article Details

Jak cytować
Kozioł, A., & Szafrańska, M. (2010). Zachowania lojalnościowe klientów banków spółdzielczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 45–56. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1571
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.