Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Main Article Content

Agata Marcysiak
Adam Marcysiak


Słowa kluczowe : poziom dochodu, zróżnicowanie dochodowe, region
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie zakresu zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w układzie regionalnym. Podstawową kategorią ekonomiczną był dochód z gospodarstwa rolniczego Obliczeń tej kategorii dochodu dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network). Najwyższy poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego osiągnięto w regionie Pomorze i Mazury. Regionem o najniższym poziomie dochodu rolniczego była Małopolska i Pogórze. Wynikało to ze zróżnicowania struktury agrarnej polskiego rolnictwa.

Article Details

Jak cytować
Marcysiak, A., & Marcysiak, A. (2014). Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 122–128. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1267
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.