Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem

Main Article Content

Eugeniusz Michalski


Słowa kluczowe : paradygmat, wartości, strategia, SWOT, technologia informacyjna
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie jak nowa koncepcja marketingu mix wpływa na dostarczanie wartości dla nabywców i przynosi korzyści przedsiębiorstwu. Zadaniem zarządzania marketingowego jest udostepnienie dóbr i usług nabywcom wtedy kiedy są gotowi do zakupu. Przedsiębiorstwo potrzebuje trafne i aktualne informacje o nabywcach, konkurentach i nowych trendach rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju i na świecie. Analizie poddano paradygmat zarzadzania marketingowego i proces tworzenia zarzadzania marketingowego opartego na wartościach. Następnie rozpatrzono koncepcje strategii marketingowej i analizę SWOT. Na końcu omówiono wpływ technologii informacyjnej na zarzadzanie marketingowe.

Article Details

Jak cytować
Michalski, E. (2016). Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 84–95. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.8
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.