Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów

Main Article Content

Mariusz Grębowiec


Słowa kluczowe : innowacja, rynek, konsument, owoce i warzywa, innowacyjne produkty żywnościowe
Abstrakt
W artykule dokonano próby oceny innowacyjności sektora owoców i warzyw w opinii polskich konsumentów. Bazując na dostępnej literaturze, artykułach i czasopismach branżowych oraz informacjach opublikowanych na stronach internetowych scharakteryzowano zmiany na polskim rynku owoców i warzyw, innowacyjność sektora owoców i warzyw, rodzaje innowacji związanych z nowymi technologiami i procesami oraz z nowymi metodami marketingowymi i organizacyjnymi, a także wskazano trendy i bariery nabywcze konsumentów w sektorze owocowo-warzywnym. Dla pełnego zobrazowania stopnia znajomości i rozpoznawalności wybranych innowacji oraz stosunku do tego typu produktów konsumenta przeprowadzono badania ankietowe.

Article Details

Jak cytować
Grębowiec, M. (2018). Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 60–71. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.29
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.