Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków

Main Article ContentAbstrakt
Artykuł prezentuje charakterystykę wizerunku jako ważnego elementu budowania przewagi konkurencyjnej banku. W pierwszej części zaprezentowano główne tendencje, jakie występują na rynku usług bankowych w Polsce. Następnie przedstawiono polski i zagraniczny dorobek naukowy w zakresie badania wizerunku oraz znaczenie promocji w budowaniu wizerunku banku. Stwierdzono, iż problematyka wykorzystania wizerunku w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku na rynku nabiera współcześnie coraz większego znaczenia i jest ściśle związana z odpowiednim wykorzystaniem narzędzi marketingowych.

Article Details

Jak cytować
Szwacka-Mokrzycka, J. (2010). Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 278–286. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1523
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.