Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych zadań z zakresu środowiska

Main Article Content

Urszula Tetwejer


Abstrakt
W artykule autorki podjęły próbę prezentacji i oceny zmian celów oraz mierników rezultatów w poszczególnych zadaniach z zakresu funkcji 12. środowisko. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zawartych w Ustawach budżetowych – wydatki państwa w układzie zadaniowym za lata 2009-2012. W pierwszej części artykułu przedstawiono znaczenie i miejsce funkcji środowisko w budżecie zadaniowym. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę dotyczącą zamian zadań, celów i mierników funkcji środowisko na przestrzeni 4 kolejnych lat. Zaprezentowano również zmian dotyczące jednostek odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych zadań a co za tym idzie dysponentów środków przypisanych im w budżecie zadaniowym.

Article Details

Jak cytować
Parlińska, A., & Tetwejer, U. (2011). Zmiany celów i mierników rezultatów w poszczególnych zadań z zakresu środowiska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 67–79. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1491
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.