Związek pomiędzy wzrostem gospodarczym a migracją w ujęciu Unii Europejskiej i Turcji

Main Article Content

Hasan Yavuz
Agnieszka Parlinska


Słowa kluczowe : wzrost gospodarczy, imigracja, pierwiastek jednostkowy, przyczynowość, Unia Europejska
Abstrakt
Ruchy migracyjne wpływają na wiele zmiennych ekonomicznych, takich jak kapitał ludzki, popyt, podaż, bilans płatniczy, podział dochodów, poziom płac i dochód narodowy. W literaturze przedmiotu migracje są często badane pod kątem ekonomicznym, politycznym i bezpieczeństwa. Niniejsze opracowanie koncentruje się na związku migracji ze wzrostem gospodarczym. Istnieją badania, które określają dwukierunkową przyczynowość w relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a migracją. Widać, że określone tu grupy krajów mogą wyjaśnić te różne wyniki. W tym badaniu testowano rzeczywiste relacje między migracją a tempem wzrostu gospodarczego w ujęciu wielkości ekonomicznej przy użyciu podobnych 14 krajów Unii Europejskiej i Turcji dla okresu 1978-2019 z panelową analizą danych. Widać, że wyniki testu wyjaśniają pozytywne efekty migracji zgodnie z literaturą.

Article Details

Jak cytować
Yavuz, H., & Parlinska, A. (2022). Związek pomiędzy wzrostem gospodarczym a migracją w ujęciu Unii Europejskiej i Turcji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 163–177. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.22
Bibliografia

Adhikari S., Ugo G.: Should I stay or should I go: do cash transfers affect migration?, World Bank Policy Research Working Paper 8525/2018, p. 1-25. (Crossref)

Akbari A.H., Azad H.: Impact of immigration on economic growth in Canada and in its smaller provinces, Journal of International Migration and Integration, 19.1/2018, p. 129-142. (Crossref)

Atkinson A.B.: Bringing income distribution in from the cold, The Economic Journal, 107 (441)/1997, p. 297-321. (Crossref)

Bashier Al-A., Siam J.A.: Immigration and economic growth in Jordan: FMOLS approach, International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 1.9/2014, p. 85-92.

Boubtane E., Coulibaly D., Rault Ch.: Immigration, unemployment and GDP in the host country: Bootstrap panel Granger causality analysis on OECD countries, Economic Modelling, 33/ 2013, p. 261-269. (Crossref)

Boubtane E., Dumont J.-Ch., Rault Ch.: Immigration and economic growth in the OECD countries 1986-2006, IZA Discussion Paper, 8681/2014, p. 1-34. (Crossref)

Caponi V.: Heterogeneous Human Capital and Migration: who migrates from Mexico to the US?, Annals of Economics and Statistics/Annales d’Economie et de Statistique, 2010, p. 207-234. (Crossref)

Costa D., Cooper D., Shierholz H.: Facts about immigration and the US economy, Economic Policy Institute, 2014, p. 1-14.

DataBank, World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (access: 14.12.2022).

Dustmann Ch., Frattini T., Preston I.P.: The effect of immigration along the distribution of wages, Review of Economic Studies, 80.1/2013, p. 145-173. (Crossref)

Epstein L.: Some economic effects of immigration: a general equilibrium analysis, Canadian Journal of Economics, 1974, p. 174-190. (Crossref)

Erta§ S.A., Hayriye A.: Kalkinma gostergeleri bakimindan Turkiye’nin Avrupa Birligi ulkeleri arasindaki yeri: Istatistiksel bir analiz, Erciyes Universitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 48/2016, p. 199-218.

Ferrie J.P.: History lessons: The end of American exceptionalism? Mobility in the United States since 1850, Journal of Economic Perspectives, 19.3/2005, p. 199-215. (Crossref)

Guven S., Mert M.: Uluslararasi Turizm Talebinin E§butunle§me Analizi: Antalya Ięin Panel Ardl Yakla^imi, Cumhuriyet Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 17.1/2016, p. 133¬-152.

Haas H., Castles S., Miller M.: The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World 5th edition, Bloomsbury Publishing, 2019.

Im K.S., Pesaran M., Shin Y.: Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Economet- rics, 115, (1)/2003, p. 53-74. (Crossref)

Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies, United Nations, 2007.

Isaacs J.B., Sawhill I.V., Haskins R.: Getting ahead or losing ground: Economic mobility in America, Brookings Institution, 2008.

Izquierdo M., Jimeno J.F., Rojas J.A.: On the aggregate effects of immigration in Spain, SERIEs, 1.4/2010, p. 409-432. (Crossref)

Kang Y., Byung-Yeon K.: Immigration and Economic Growth: Do Origin and Destination Matter?, CEI Working Paper Series 1/2012, p. 1-30.

Kao C.: Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data, Journal of Econometrics 90/1999, p. 144. (Crossref)

Kubar Y.: Az geli§mi§ ve geli^mekte olan ulkelerin kalkinma gostergeleri ile ekonomik buyume arasmdaki ilięki: Bir panel veri analizi (1995-2010), Ardahan Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 2.4/2016, p. 65-99.

Lee E.S.: A theory of migration, Demography, 3.1/1966, p. 47-57. (Crossref)

Levin A., Ch.-F. Lin, Chu Ch.-Sh.J.: Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics, 108, (1)/2002, p. 1-24. (Crossref)

Llull J.: Immigration, wages, and education: A labour market equilibrium structural model, The Review of Economic Studies, 2017, p. 1-46. (Crossref)

Manacorda M., Manning A., Wadsworth J.: The impact of immigration on the structure of wages: theory and evidence from Britain, Journal of the European economic association, 10.1/2012, p. 120-151. (Crossref)

Manole S., Panoiu L., Paunescu A.: Impact of migration upon a receiving country's economic development, Amfiteatru Economic, 19.46/2017, p. 670-681.

Muysken J., Ziesemer T.H.W.: A permanent effect of temporary immigration on economic growth, Applied Economics, 45.28/2013, p. 4050-4059. (Crossref)

Ottaviano G.I.P., Peri G.: Rethinking the Effects of Immigration on Wages NBER Working Paper, 12497/2006, p. 1-54. (Crossref)

Pedroni P.: Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regres- sors, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61/1999, p. 653-670, https://doi.org/10.1111/1468-0084.61.s1.14 (Crossref)

Pesaran M.H.: General diagnostic tests for cross section dependence in panels, Cambridge Working Papers in Economics, 0435/2004, p. 1-42. (Crossref)

Pesaran M.H: A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence, Journal of applied econometrics, 22.2/2007, p. 265-312. (Crossref)

Pesaran, M.H., Yamagata T.: Testing slope homogeneity in large panels, Journal of econometrics, 142.1/2008, p. 50-93. (Crossref)

Pesaran, M.H.: Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure, Econometrica, 74.4/2006, p. 967-1012. (Crossref)

Peter M.W., Verikios G.: The effect of immigration on residents' incomes in Australia: Some issues reconsidered, Australian Economic Review, 29.2/1995, p. 171-188. (Crossref)

Sevinę H., Bozkurt E., Kunu S., Sevinę D.E.: Ekonomik buyume ve goę iliękisi: Geli^mekte olan ulkelere dayali bir analiz, International Conference on Eurasian Economies, 2016, p. 398¬403.

Todaro M.P., Smith S.C.:. Economic Developtment, Pearson Education, Boston 2015.

Todaro M.P.: A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries, The American Economic Review, 59.1/1969, p. 138-148.

Tubadji A., Gheasi M., Nijkamp P.: Immigrants’ socio-economic achievements and cultural diversity: Economic effects of individual and local cultural capital, International Journal of Manpower, 2017, p.712-728 (Crossref)

Tyree A., Semyonov M., Hodge R.W.: Gaps and glissandos: inequality, economic development, and social mobility in 24 countries, American Sociological Review, 1979, p. 410-424. (Crossref)

United Nations Development Programme. Evaluation Office. Handbook on monitoring and evaluating for results, Evaluation Office, United Nations, 2002.

Yavuz H.B., Degerlendirmesi E.: surdurulebilir Kalkinmada Izleme ve Degerlendirme Perspektifi, Pelikan, Ankara 2019

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.