Finansowanie ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych

Main Article Content

Urszula Tetwejer


Abstrakt
W artykule podjęto próbę zaprezentowania źródeł finansowania ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę i narzędzia ochrony własności intelektualnej. Druga część to prezentacja wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej), z których to mogą korzystać przedsiębiorcy w celu ochrony wytworzonej własności intelektualnej. Podjęto również próbę oceny wykorzystania środków przekazanych na ochronę własności intelektualnej w ramach tychże działań.

Article Details

Jak cytować
Tetwejer, U. (2010). Finansowanie ochrony własności intelektualnej ze środków unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 214–223. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1528
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.