Rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce

Main Article Content

Agnieszka Parlińska
Kinga Jeziorska


Słowa kluczowe : ubezpieczenia finansowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant
Abstrakt
Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentami przeznaczonymi w głównej mierze dla przedsiębiorców, którzy uczestniczą w przetargach oraz zajmują się wykonywaniem kontraktów jako forma zabezpieczenia bez blokowania ich własnych środków finansowych. Celem artykułU była ocena rozwoju i znaczenia gwarancji ubezpieczeniowych na tle ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 2005-2016. Przedstawiono aspekty prawne i konstrukcje gwarancji ubezpieczeniowych. Dokonano analizy rozwoju gwarancji ubezpieczeniowych pod względem liczby zakładów ubezpieczeń, liczby wystawionych polis, wartości składki przypisanej brutto, liczby wypłat oraz wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto.

Article Details

Jak cytować
Parlińska, A., & Jeziorska, K. (2018). Rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 150–162. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.36
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.