Nowe metody i nowa jakość w badaniach marketingowych przeprowadzanych wśród dzieci. Badania marketingowe przez kreatywne sposoby spędzania czasu: studium przypadku PLAYDO

Main Article Content

Jolanta Maj


Słowa kluczowe : PLAYDO, etyka, podejście badawcze, badania marketingowe na dzieciach, młodzi konsumenci
Abstrakt
Artykuł przedstawia problem prowadzenia badań społecznych i marketingowych wśród dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych założenia jest stwierdzenie, że młodzi konsumenci stanowią coraz większy segment na rynku oraz iż kwestie etyczne są kluczowe w badaniach z dziećmi. Artykuł prezentuje różne podejścia do badań z dziećmi w oparciu o klasyfikację zaproponowaną przez Williama J. McDonalda. W artykule przedstawione zostało case study projektu badawczego PLAYDO wpisującego się w podejście creative drama. Badania prowadzone w ramach projektu badawczego PLAYDO prowadzone są w formie zabaw. Przedstawione case study prezentuje projekt z kilku stron. Podkreślona zostaje rolę edukacyjną projektu. Po drugie zaznaczony został fakt, że metodyka badań w PLAYDO jest specjalnie dopasowana do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. Po trzecie podkreślony został aspekt etyczny projektu PLAYDO i zgodność ze standardami badawczymi. Opisując projekt zaznaczono również ważną kwestię jaką jest prowadzenie badań w znanym dla dzieci środowisku (szkoła, przedszkole). Prezentowany projekt zakłada, że badania mają być realizowane w przyjaznym środowisku co ma pozytywny wpływ na proces realizacji badania.

Article Details

Jak cytować
Maj, J. (2013). Nowe metody i nowa jakość w badaniach marketingowych przeprowadzanych wśród dzieci. Badania marketingowe przez kreatywne sposoby spędzania czasu: studium przypadku PLAYDO. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 299–307. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1419
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.