Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych

Main Article Content

Zygmunt Waśkowski


Słowa kluczowe : teoria interesariuszy, marketing relacji, rynek sportowy, marketing sportu biegi maratońskie
Abstrakt
Masowe imprezy sportowe traktowane jako produkt, z uwagi na swoją cykliczność, a nie ciągłość oferowania, wymagają innego sposobu zarządzania i wsparcia marketingowego. Mimo to podstawowe założenia teorii interesariuszy, a także koncepcja marketingu relacyjnego mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez organizacje sportowe. Niezależnie od ich specyfiki oraz dualnego charakteru działania identyfikacja, a także analiza interesariuszy pozwalają lepiej przygotować ofertę w postaci planowanej imprezy sportowej, tak aby optymalizować jej wartość rynkową dla różnych grup odbiorców. Przykładem empirycznym, w których zaprezentowano wykorzystanie teorii interesariuszy w organizacji sportowej są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, które bazując na ww. teorii organizują jeden z największych w Polsce bieg maratoński.

Article Details

Jak cytować
Waśkowski, Z. (2015). Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (13(62), 157–170. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1257
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.