Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych

Main Article Content

Zygmunt Waśkowski


Słowa kluczowe : zachowania nabywców, decyzje zakupowe, rynek sportu, rynek biegowy
Abstrakt
Rynek produktów sportowych w Polsce, dedykowanych dla biegaczy systematycznie rozwija się wraz z liczbą przybywających miłośników tej formy spędzania czasu wolnego. Jednakże nabywcy tych produktów wykazują się zmiennością swoich preferencji i zachowań zakupowych, między innymi w zależności od ich doświadczenia biegowego. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu z obszaru aktywnego wykorzystania czasu wolnego, opracowano autorką propozycję sportowego cyklu życia biegacza, uwzględniającą jego sposób zachowania na rynku, a także zaprezentowano wyniki badań obrazujące preferencje biegaczy oraz motywy ich decyzji zakupowych w doniesieniu do wybranej grupy produktów, jaką jest obuwie dla biegaczy.

Article Details

Jak cytować
Waśkowski, Z. (2017). Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 180–188. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.15
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.