Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach

Main Article Content

Monika Zajkowska


Słowa kluczowe : marketing zrównoważony, innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), innowacje zorientowane na zrównoważony rozwój
Abstrakt
Innowacyjność stanowi obecnie kluczowy czynnik dla przedsiębiorstw, aby skutecznie konkurować w zmieniających się otoczeniu gospodarczym. Jednym z coraz bardziej istotnych czynników innowacji może być zrównoważony marketing, koncepcja, która ma na celu integrację wymiaru ekologicznego, społecznego i ekonomicznego w procesie zarządzania. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są pod rosnącą presją, aby oferować bardziej ekologiczne, czystsze, bezpieczniejsze alternatywy dla istniejących produktów. Zmiana w podejściu do tworzenia nowych produktów i usług, jak tworzyć, dostarczać i komunikowania oferty firmy lub zasad współpracy z dostawcami i klientami są podstawą do zwiększenia poziomu innowacyjności i minimalizacji negatywnego wpływu działalności gospodarczej na społeczeństwo. Zrównoważony marketing jest ściśle związany z rozwojem innowacji, a w związku z tym ma wpływ na rozwój gospodarczy. Zatem rola marketingu staje się coraz bardziej znacząca, z jednej strony, na rozwój zachowania konsumentów wobec zasad zrównoważonego rozwoju, z drugiej strony, korzystania z możliwości tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

Article Details

Jak cytować
Zajkowska, M. (2015). Marketing zrównoważony jako czynnik wzrostu innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 172–181. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1244
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.