Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej

Main Article Content

Mieczysław Adamowicz
Tomasz Adamowicz
Wioletta Miklaszewska


Słowa kluczowe : kryzys finansowy, wielka recesja, działania antykryzysowe, polityka finansowa
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest przedstawienie zarysu światowego kryzysu finansowego z lat 2007-2011, jego przebiegu i skutków w Polsce oraz działań naprawczych i zapobiegawczych podejmowanych przez rząd i instytucje finansowe w Polsce. Praca oparta na literaturze problemu i przedmiotu badań oraz informacjach różnych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych. Kryzys finansowy w Polsce ujawnił się z opóźnieniem w stosunku do innych krajów wysokorozwiniętych i przebiegał z mniejszą intensywnością. W działaniach antykryzysowych Polska dostosowała się do zaleceń Unii Europejskiej. Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania rządu i banku centralnego w Polsce dotyczyły sfery instytucjonalnej, sposobu funkcjonowania i prowadzenia polityki finansowej oraz sfery realnej gospodarki, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i instytucji publicznych.

Article Details

Jak cytować
Adamowicz, M., Adamowicz, T., & Miklaszewska, W. (2017). Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 5–24. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.1
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.