Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Main Article Content

Mieczysław Adamowicz
Magdalena Zwolińska-Ligaj


Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na prezentacji najważniejszych kwestii i kluczowych informacji dotyczących koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne uwarunkowania, sposoby i efekty wdrażania koncepcji. Autorzy omówili także wybrane powiązania występujące pomiędzy modelem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Article Details

Jak cytować
Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 11–38. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1599
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.