Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie

Main Article Content

Adam Miara


Słowa kluczowe : zarządzanie, metody zarządzania, globalizacja
Abstrakt
Wieloaspektowość uwarunkowań funkcjonowania organizacji w dobie globalizacji gospodarki światowej wymusza wybór i wdrażanie w przedsiębiorstwach nowych metod zarządzania. W artykule podjęto próbę zaprezentowania skutków stosowania nowych, globalnych metod zarządzania. Przedstawiono ideę i istotę globalizacji w odniesieniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zalety oraz wady globalnych metod zarządzania w organizacjach.

Article Details

Jak cytować
Miara, A. (2017). Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 96–103. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.8
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.