Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców

Main Article Content

Magdalena Zwolińska-Ligaj
Mieczysław Adamowicz


Słowa kluczowe : innowacyjność, rozwój lokalny, województwo lubelskie
Abstrakt
Celem pracy jest określenie kluczowych czynników wzmacniania innowacyjności lokalnej gospodarki z perspektywy lokalnych uwarunkowań rozwojowych i na tej podstawie wskazanie wniosków w odniesieniu do lokalnej polityki proinnowacyjnej. Badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do przedstawiciela władzy lokalnej oraz skierowanego do właścicieli (lub menedżerów) przedsiębiorstw zrealizowano na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego. Materiał badawczy stanowiło 14 wywiadów z reprezentantami gmin i 147 wywiadów z przedsiębiorcami. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę o występujących różnicach w postrzeganiu lokalnych czynników innowacyjności z perspektywy lokalnych władz samorządowych i przedsiębiorców, a także różnicach w postrzeganiu roli lokalnych czynników innowacyjności występujących na obszarach o różnym stopniu zaawansowania procesów rozwojowych w skali lokalnej.

Article Details

Jak cytować
Zwolińska-Ligaj, M., & Adamowicz, M. (2017). Lokalne czynniki innowacyjności – perspektywa władz lokalnych i przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (18(67), 7–21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.19
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.