Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy

Main Article Content

Anna Mazurkiewicz-Pizło
Wojciech Pizło


Słowa kluczowe : metody badawcze, fenomenologia, pozytywizm, obserwacja uczestnicząca, badania marketingowe, konsument, usługi, mystery shopper, E. Husserl, A. Comte
Abstrakt
Specyfika usług implikuje konieczność monitorowania ich jakości. Stale poszukiwane są metody oceny usług nieangażujące konsumentów. Jedną z nich jest metoda tajemniczego klienta. Celem publikacji jest diagnoza procedur stosowanych w badaniach marketingowych, a w szczególności wykorzystanie metody tajemniczego klienta w której ocena jest prowadzona przez zespół osób. Dla sprawdzenia tego podejścia zastosowano ocenę jakości usług gastronomicznych w wybranych placówkach sieci restauracji, takich jak: Pizza Hut, Pizzeria Da Grasso, Bobby Burger i Bierhalle. Innowacją w badaniu było wykorzystanie grupowej oceny usługi. Przyjęta metodyka pozwoliła na przeprowadzenie badania w zbliżonych do rzeczywistych warunków, gdyż zwykle ludzie idą do restauracji w kilka osób. Budowanie zespołów, które wspólnie oceniałyby jakość usług, daje również możliwość redukcji zróżnicowanej percepcji i różnych doświadczeń osób uczestniczących w badaniu.

Article Details

Jak cytować
Mazurkiewicz-Pizło, A., & Pizło, W. (2018). Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 112–126. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.33
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.