Marketing oparty na wiedzy - próba identyfikacji

Main Article Content

Wojciech Pizło


Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy istoty marketingu opartego na wiedzy, w przekonaniu autora stanowiącego koncepcję rozwoju społecznego wykraczającego poza bellowską koncepcję społeczeństwa informacyjnego. Marketing oparty na wiedzy stanowi próbę scalenia trzech koncepcji marketingu (marketingu relacji, marketingu społecznego i marketingu internetowego).

Article Details

Jak cytować
Pizło, W. (2010). Marketing oparty na wiedzy - próba identyfikacji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 124–136. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1568
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.