Ewolucja systemów energetycznych Ukrainy i organizacja rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach energetycznych w warunkach ryzyka

Main Article Content

Liubov Gutsalenko
Oleksandr Hutsalenko
Uliana Marchuk
Serhiy Zabolotnyy


Słowa kluczowe : systemy energetyczne, mocy energetyczne, ryzyka, rachunkowość zarządcza, Ukraina
Abstrakt
Niezbędnym warunkiem rozwoju Ukrainy jest racjonalnie ukształtowany system energetyczny, który zaspokaja zapotrzebowanie na energię elektryczną społeczeństwa i zapewnia sprawne funkcjonowanie gospodarki narodowej. Artykuł przedstawia charakterystykę różnych typów elektrowni w Ukrainie, takich jak cieplne, wodne, jądrowe, geotermalne, pływowe. Ponadto wskazano udział wkładu Ukrainy w zaopatrzenie energetyczne innych krajów. Obecnie Zjednoczony System Energetyczny Ukrainy jest jednym z najważniejszych ośrodków w Europie, w którego skład wchodzi siedem regionalnych systemów energetycznych (REES), w tym Dniprowski, Zachodni, Krymski, Południowy, Południowo-Zachodni, Północny oraz Środkowy. Badania prezentują strukturę zużycia energii elektrycznej według różnych grup odbiorców w Ukrainie. Przedstawiono skalę zniszczenia zdolności energetycznych Ukrainy przez działania militarne Rosji. Wyróżniono kwestię rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii w Ukrainie.Stałe ryzyka i zagrożenie zniszczenia obiektów systemu energetycznego motywują zarządzających podmiotami gospodarczymi do rzetelnego poszukiwania narzędzi do szybkiego i precyzyjnego rozwiązywania zadań w celu uniknięcia sytuacji krytycznych. System rachunkowości, w szczególności rachunkowość zarządcza, uzupełnia wymiar informacyjny, zapewniając terminowość przekazywania kierownictwu zaleceń dotyczących podejmowania decyzji zarządczych. Wyróżniono i opisano etapy wdrażania rachunkowości zarządczej w spółkach energetycznych Ukrainy. Podkreślono skuteczność rachunkowości zarządczej w tym aspekcie

Article Details

Jak cytować
Gutsalenko, L., Hutsalenko, O., Marchuk, U., & Zabolotnyy, S. (2022). Ewolucja systemów energetycznych Ukrainy i organizacja rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach energetycznych w warunkach ryzyka. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 79–91. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.16
Bibliografia

About the main indicators of the work of the PEK of Ukraine for January-December 2021, NGO Scientific and Technical Union of Power Engineers and Electrical Engineers of Ukraine, Kyiv 2022

Age of nuclear reactors in Ukraine, Ecoaction, 2022. https://en.ecoaction.org.ua (access: 21.11.2022).

Baker&McKinsey, https://www.bakermckenzie.com/ (access: 02.12.2022).

Energy during the war in Ukraine: what changes in regulation? Jurliga, 2022, https://jurliga.liga-zakon.net/aktualno/12602_energetika-pd-chas-vyni-v-ukran-yak-zmni-v-regulyuvann (access: 03.12.2022).

Eurostat database nrg_bal_peh, https://euracoal.eu/info/euracoal-eu-statistics/ (access: 14.04.2022).

Goke L., Kendziorski M., Kemfert C., Hirschhausen C.V.: Accounting for spatiality of renewables and storage in transmission planning. Energy Economics, 113/2022, https://www.doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106190/ (Crossref)

Golov S.F.: Uprawlinśkyj oblik i kontrolinh: koncepciji ta zastosuwannia, Wisnyk KNTEU: Naukowo-praktycznyj żurnał, 5/2007, p. 82-87.

History of energy, Ministry of Energy of Ukraine, 2022, https://www.mev.gov.ua/storinka/istoriya-enerhetyky/ (access: 11.11.2022).

Levitska I.O.: Management accounting and audit of costs for the supply and transmission of electrical energy of energy supply companies of Ukraine: Diss... candidate, Economy Sciences, 08.00.09/2015. p. 247-248.

Levitska S.O., Stovpovets I.V.: Administrative (internal) accounting of business entities: organization methodology, development prospects. Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management, Economy. Rivne: NUVHP, 2 (38)/2007, p. 199-209.

Makhdoomi H., Moshtagh J.: Optimal Scheduling of Electrical Storage System and Flexible Loads to Participate in Energy and Flexible Ramping Product Markets, Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 11(3)/2023, p. 203-212, https://www.doi.org/10.22098/JOAPE.2023.10258.1729/.

Shapoval S., Spodyniuk N., Datsko O., Shapoval P.: Research of efficiency of solar coating in the heat supply system. Pollack Periodica, 17(1)/2022, p. 128-132, https://www.doi.org/10.1556/606.2021.00420 (Crossref)

System energetyczny Ukrainy, Biuro PTPiREE, 2022, https://e-elektryczna.pl/rynek-i-regulacje/system-energetyczny-ukrainy/ (access: 22.11.2022).

Ukrainians are asked to limit electricity consumption on the evening of October 10, Zhytomyr.info, 2022, https://www.zhitomir.info/news_210164.html/ (access: 22.11.2022).

Yakymchuk A., Kardash O., Popadynets N., Yakubiv V., Maksymiv Y., Hryhoruk I., Kotsko T.: Modeling and governance of the Country's energy security: The example of Ukraine, International Journal of Energy Economics and Policy, 12 (5)/2022, p. 280-286. (Crossref)

Zakeri B., Paulavets K., Barreto-Gomez L., Echeverri L.G., Pachauri S., Boza-Kiss B., Pouya S.: Pandemic, war, and global energy transitions, Energies, 15(17)/2022,6114, https://www.doi.org10.3390/en15176114/ (Crossref)

Zhou X.-Yin., Lu G., Xu Z., Yan X., Khu S., Yang J., Zhao, J.: Influence of Russia-Ukraine war on the global energy and food security. Resources, Conservation and Recycling, 188/2023, 106657, https://www.doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106657/ (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.