Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków

Main Article Content

Wojciech Pizło
Anna Mazurkiewicz-Pizło


Słowa kluczowe : zachowania ekonomiczne, bezpieczeństwo, szczęście, społeczeństwo polskie, styl życia
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza i ocena stylu życia polskiego społeczeństwa. W artykule wykorzystano wyniki badań CBOS z lat 1987 - 2015. Przyjęto, za badaniami CBOS, że głównym cechami stylu życia Polaków są następujące postawy: szczęście, poczucie bezpieczeństwa osobistego, partycypacja w kulturze, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, dobroczynność oraz sposoby gospodarowania (pozyskania) pieniędzy. Przedstawiono istotę „stylu życia” jako kategorii pojęciowej wykorzystywanej zarówno w naukach ekonomicznych, jak i społecznych. W wyniku obserwacji stwierdzono, że Obserwacja wyników badań skłaniać może do sformułowania następujących wniosków dotyczących stylu życia: liczba Polaków, których spotkało szczęście, którzy czują się bezpieczni wzrasta (przynajmniej od 2004 roku). Polacy są zamożniejsi dlatego wzrasta odsetek osób spędzających czas z rodziną w restauracji - do wejścia Unii Europejskiej było to 60% Polaków oraz wzrasta aktywności kulturalnej (w projekcjach filmowych, koncertach i wystawach). Rośnie korzystanie z Internetu „w celach poza zawodowych” oraz odsetek osób „czytających książki dla przyjemności” Poza tymi zmianami w stylu życia Polaków dominującym sposobem wsparcia na cele dobroczynne było „przekazanie pieniędzy” (I miejsce) a następnie „przekazanie rzeczy, np. ubrań, książek” (II miejsce), a także zmniejszenie się odsetka osób zaciągających zobowiązania finansowe w „instytucjach finansowych”.

Article Details

Jak cytować
Pizło, W., & Mazurkiewicz-Pizło, A. (2017). Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 104–117. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.9
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.