Oszczędności gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie –studium przypadku

Main Article Content

Emilia Głowacka
Wojciech Pizło


Słowa kluczowe : oszczędności, gospodarstwo domowe, tereny wiejskie
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza wielkości oszczędności gospodarstw domowych emerytów obszarów wiejskich. W pracy wykorzystano następujące metody badacze: metodę sondażu diagnostycznego, metodę obserwacji i metodę dokumentacji. Obszarem badań była wiejska gmina Dobre, w powiecie mińskim. Badania empiryczne przeprowadzone zostały w typowych dla tego obszaru gospodarstwach domowych emerytów. Wybór gospodarstw domowych dokonany został przez trzech ekspertów: przewodniczącego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Tęcza” w Dobrem, wójta gminy Dobre oraz lekarza z ośrodka zdrowia w Dobrem. Przeprowadzone wyniki badania wśród 9 gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących obszary wiejskie wskazują, iż dochody gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie są niższe, niż w pozostałych grupach społeczno- ekonomicznych w Polsce. Na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych emerytów stwierdzić można, że emeryci po przejściu na emeryturę zmniejszają poziom bieżącej i przyszłej konsumpcji na rzecz zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. Badana grupa gospodarstw domowych emerytów pomimo podeszłego wieku, niskiego poziomu wykształcenia jest grupą aktywną na szczeblu społeczności lokalnej i w sposób racjonalny stara się dysponować domowym budżetem.

Article Details

Jak cytować
Głowacka, E., & Pizło, W. (2016). Oszczędności gospodarstw domowych emerytów zamieszkujących tereny wiejskie –studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 116–129. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.11
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.