Metoda wskaźnikowa w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego

Main Article Content

Agnieszka Cyburt
Agnieszka Gałecka


Słowa kluczowe : gmina, analiza wskaźnikowa, płynność finansowa
Abstrakt
Celem opracowania było zwrócenie uwagi na zastosowanie metody wskaźnikowej w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. W artykule podkreślono potrzebę i metody dokonywania analizy płynności finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Do oceny poziomu płynności finansowej JST wykorzystano wskaźniki płynności podstawowej (CR), szybkiej (QR), w ujęciu kasowym i w ujęciu memoriałowym. Badaniami objęto gminy województwa lubelskiego. Okres badań obejmował lata 2012-2016. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż gminy województwa lubelskiego w badanym okresie posiadały wystarczające środki na pokrycie niezbędnych wydatków i rozchodów zarówno na koniec, jak i trakcie roku budżetowego.

Article Details

Jak cytować
Cyburt, A., & Gałecka, A. (2019). Metoda wskaźnikowa w ocenie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 33–41. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.3
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.