Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych

Main Article Content

Marta Wiśniewska


Słowa kluczowe : pandemia koronawirusa, finanse behawioralne, decyzje inwestycyjne
Abstrakt
Celem badań było poznanie opinii maklerów papierów wartościowych pracujących na GPW Warszawie, dotyczących zachowań polskich inwestorów w obliczu pandemii koronawirusa COVID-19. Badaniami objęto grupę 51 maklerów giełdowych, reprezentujących domy maklerskie o długiej historii działania. Stwierdzono, że uwarunkowania psychologiczne ludzi i nastroje panujące na giełdzie odgrywają istotną rolę w procesie decyzyjnym, a nieracjonalne zachowania inwestorów, w tym w dużej mierze efekty stadne, są podczas pandemii szczególnie widoczne. Z badań wynika, że pojawienie się koronawirusa nie wpłynęło na obniżenie aktywności polskich inwestorów. Odnotowano tym samym wyraźny wzrost zainteresowania akcjami spółek notowanych na GPW S.A. Zachowania i stosunek uczestników rynku do ryzyka był zmienny wobliczu rozwijającej się pandemii, co przejawiało się m.in. szybkim kupowaniem przecenionych walorów czy gwałtowaną wyprzedażą aktywów. Za najważniejszy czynnik wpływający na kształtowanie notowań w trakcie pandemii COVID-19 uznano ogólne zmiany na rynku krajowym i na rynkach globalnych.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewska, M. (2022). Wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na zachowania inwestorów w świetle finansów behawioralnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (27(76), 111–122. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.10
Bibliografia

Baker H. K., Filbeck G., Nofsinger J. R., Finanse bahawioralne. Co każdy powinien wiedzieć. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2021.

Bansal T., Behavioral finance and COVID-19: cognitive errors that determine the financial future, 2020. Retrieved: Behavioral Finance and COVID-19: Cognitive Errors that Determine the Financial Future by Tanmay Bansal :: SSRN. Access: 02.05.22.

Czerwonka M., Gorlewski B.: Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.

Dowling M., Lucey B., 2005: The Role of Feelings in Investor Decision-Making, Journal of Surveys, vol. 19, no. 2.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.

Juszczyk M., Wasilewski M., Czynniki kształtujące decyzje inwestorów na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 74, Czas na pieniądz. Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, Szczecin 2015.

Juszczyk M., Wasilewski M., Znaczenie czynników behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2015.

Le Bon G., 2004: Psychologia tłumu. Kaprocki B. (tłum.), Wydawnictwo Antyk, Kęty.

Lerner J. S., Han S., Keltner D., 2007: Feelings and consumer decision making: Extending the appraisal-tendency framework. Journal of Consumer Psychology, vol. 17, no. 3.

Loewenstein G., Hsee C., Weber E., Welsh N., 2001: Risk as Feeling, Psychological Bulletin, vol. 127, no. 2.

Mackay Ch., 1980: Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (with a foreword by Andrew Tobias, 1841). New York: Harmony Books.

Mackay Ch., 1999: Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów. WIG PRESS, Warszawa.

Neil H. B., 1954: The Art of Contrary Thinking. Caxton Press.

Orlik K., Psychologia inwestorów w czasach pandemii, Generali Investments, 2020. Retrieved: https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/psychologia-inwestorow-w-czasach-pandemii. Access: 25.10.2021.

Opolski K., Potocki T., Świst T.: Teorie inwestycyjne w zarządzaniu bogactwem na przykładzie instytucji Wealth Management. Bank i kredyt, 5, 2010.

Ostaszewski J. (ed.): Finanse. Difin, Warszawa 2013.

Płuciennik M., Psychologia inwestowania, 2014. Retrieved: www.investhelp.pl. Access: 4.10.21.

Rick S., Loewenstein G., 2008: The role of emotion in economic behavior. [w:] Handbook of Emotions, Lewis M., Haviland-Jones J.M., Feldman-Barrett L. The Guilford Press, New York.

Sławiński A., Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006.

Szyszka A., Zachowania inwestora a teoria rynku kapitałowego. Ekonomista, nr 3, Polska Akademia Nauk - Komitet Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004.

Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Tversky A., Kahneman D.: Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, vol. 185, no. 4157, 1974.

Tversky A., Kahneman D., Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, vol. 47, no. 2, 1979.

Vasileiou E., Behavioral finance and market efficiency in the time of the COVID-19 pandemic: does fear drive the market?. International Review of Applied Economics, vol. 35, no. 2, 2021.

Zielonka P., Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, Zeszyt nr 158, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.

Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. CeDeWu, Warszawa 2008.

Hossa trwa mimo pandemii, a Polacy inwestują na potęgę, Wprost. Retrieved: https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/hossa-trwa-mimo-pandemii-a-polacy-inwestuj%C4%85-na-pot%C4%99g%C4%99-wydali-miliardy-na-akcje-zagranicznych-sp%C3%B3%C5%82ek/ar-BB1eL8tS. Access: 15.10.21

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.