Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników

Main Article Content

Ewa Dłubakowska-Puzio
Aleksandra Łowkiewicz
Dominika Olejniczak


Abstrakt
Autorki artykułu pragną ukazać rolę marketingu personalnego w procesie motywowania. Dokonały teoretycznej prezentacji instrumentów marketingu personalnego, roli motywacji w kształtowaniu zachowań pracowniczych. Na podstawie badań własnych w jednostce oświatowej ukazały wpływ instrumentów motywacji na stosunek nauczycieli do wykonywanej pracy

Article Details

Jak cytować
Dłubakowska-Puzio, E., Łowkiewicz, A., & Olejniczak, D. (2010). Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 399–411. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1562
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.