Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Main Article Content

Ewa Dłubakowska-Puzio
Renata Gałan
Kamil Puzio


Abstrakt
W artykule autorzy wskazują na najnowsze trendy w marketingu z wykorzystaniem Internetu, między innymi na performance marketing. Przedmiotem analizy skuteczności działań marketingowych w zakresie performance marketing jest działalność firmy Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Article Details

Jak cytować
Dłubakowska-Puzio, E., Gałan, R., & Puzio, K. (2010). Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 230–242. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1558
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.