Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu

Main Article Content

Ewa Dłubakowska-Puzio
Michał Karpuk
Kamil Puzio


Abstrakt
Autorzy przedstawiają koncepcję wykorzystania modelowania ekonometrycznego w działalności usługowej, w branży hotelarskiej, do pomocy budowania postaw pro-klienckich, mającego wskazać newralgiczne punkty w obsłudze klienta, decydujące o przyszłych wyborach klienta, odnoszących się do podejmowania decyzji o zakupie usług konkretnego przedsiębiorstwa hotelowego.

Article Details

Jak cytować
Dłubakowska-Puzio, E., Karpuk, M., & Puzio, K. (2010). Koncepcja wykorzystania modeli ekonometrycznych w kształtowaniu postaw pro konsumenckich w obiektach hotelowych o charakterze sanatoryjnym w Kołobrzegu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 92–101. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1575
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.