Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities

Main Article Content

Michał Roman
Łukasz Zgiep


Słowa kluczowe : promocja, marketing-mix, przedsiębiorstwa spożywcze
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję marketingu-mix w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. W ramach tej idei można wyszczególnić, co najmniej cztery podstawowe składniki: produkt, promocję, dystrybucję oraz cenę. Każdy element może być brany pod uwagę w większym lub mniejszym stopniu podczas działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, ale zawsze stanowi istotę marketingu. Dla osiągnięcia określonego celu firmy, stosować należy różne kombinacje narzędzi i działań marketingowych zmierzających do osiągnięcia maksymalnego zysku czy sprzedaży. W artykule podjęto próbę charakterystyki działań marketingowych dwóch firm spożywczych (case study).W pracy skupiono uwagę na działalności promocyjnej i jej znaczeniu w sferze marketingu, na przykładzie przedsiębiorstw Agros Nova oraz Frito-Lay.

Article Details

Jak cytować
Roman, M., & Zgiep, Łukasz. (2013). Promotion as part of the marketing mix and its application in enterprise activities . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 416–424. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1373
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.