Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród

Main Article Content

Sylwia Golian
Bogusław Sawicki


Słowa kluczowe : usługi noclegowe, promocja, dystrybucja, gmina Krasnobród
Abstrakt
Publikacja dotyczy promocji i dystrybucji usług noclegowych w gminie Krasnobród, położonej w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, na obszarze Roztocza Środkowego. Jest to gmina turystyczna, a miasto Krasnobród posiada status uzdrowiska. Celem opracowania jest analiza i ocena działań promocyjnych podejmowanych przez właścicieli obiektów noclegowych funkcjonujących w gminie Krasnobród, a także identyfikacja kanałów dystrybucji usług tych obiektów. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankietowej i wywiadu. Przeprowadzono także inwentaryzację terenową obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych w gminie, oraz dokonano analizy stron internetowych pod względem zawartych na nich informacji i czytelności. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że w gminie Krasnobród działa 83 obiekty noclegowe (42 to obiekty całoroczne) z 2561 miejscami noclegowymi (1936 miejsc całorocznych). Największą grupę obiektów noclegowych w gminie stanowią pokoje gościnne i gospodarstwa agroturystyczne (71%). Właściciele w promocji swoich przedsiębiorstw najczęściej wykorzystują reklamę internetową (96,4%), a także reklamę poprzez ulotki, pocztówki i wizytówki, wybierają oni najtańsze narzędzia promocji. Usługi noclegowe sprzedawane są przede wszystkim bezpośrednio przez telefon (100%), Internet (64,3%) i na miejscu (10%). Sprzedaż pośrednia ma mniejszy udział i odbywa się poprzez Krasnobrodzką Informację Turystyczną, biura podróży oraz Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne. Strony internetowe posiada 48 obiektów noclegowych. Można znaleźć na nich informacje o obiekcie i świadczonych usługach oraz dane kontaktowe. Stwierdzono, że strony internetowe są w większości czytelne i zawierają wystarczającą ilość informacji. Niekorzystnym zjawiskiem natomiast jest brak tłumaczenia ich na język obcy, a także brak możliwości rezerwacji on-line. Tylko 2% stron internetowych posiada takie funkcje.

Article Details

Jak cytować
Golian, S., & Sawicki, B. (2013). Promocja i dystrybucja usług noclegowych w gminie Krasnobród. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 435–445. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1375
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.