SUSTAINABLE MARKETING MIX – THE BASIC ASSUMPTIONS

Main Article Content

Ewa Frąckiewicz
Edyta Rudawska
Małgorzata Wiścińska


Słowa kluczowe : marketing, zrównoważony rozwój, instrumenty marketingowe
Abstrakt
Rosnące znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju znajduje swoje konsekwencje w polityce marketingowej współczesnych organizacji, zarówno na poziomie mikro jak i makro. W ostatnich latach pojawiła się koncepcja zrównoważonego marketingu. Koncentruje się ona na konieczności zaspokajania potrzeb z zyskiem, przy jednoczesnym tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości dla konsumentów, partnerów i społeczeństwa. Dążąc do kreowania wartości o charakterze społecznym, etycznym i/lub środowiskowym przy zachowaniu efektywności ekonomicznej marketing jest postrzegany jako aktywność umożliwiająca realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Artykuł wpisuje się w aktualną dyskusję na temat nowej koncepcji zarządzania, w tym koncepcji zarządzania marketingowego. Celem opracowania jest określenie wpływu koncepcji zrównoważonego rozwoju na charakter instrumentarium marketingowego oddziaływania współczesnych organizacji. Artykuł ma charakter przeglądowy i został przygotowany w oparciu o analizę najnowszej literatury przedmiotu.

Article Details

Jak cytować
Frąckiewicz, E., Rudawska, E., & Wiścińska, M. (2016). SUSTAINABLE MARKETING MIX – THE BASIC ASSUMPTIONS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 130–138. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.12
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.