Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Franciszek Kapusta


Abstrakt
W opracowaniu określono zasięg terytorialny i ludnościowy polskiej wsi. Określono poziom podsystemów infrastruktury technicznej i społecznej z podziałem na miasto i wieś dla 2003 i 2009 r. oraz średnią dla kraju. Scharakteryzowano współczesne funkcje polskiej wsi i zmiany w poziomie ich wypełniania, głównie w latach 2003-2010. Zmniejsza się zasięg terytorialny wsi, natomiast wzrasta pod względem ludnościowym. Następują zmiany w poziomie infrastruktury; wieś odrabia zapóźnienie w stosunku do miasta. Wieś powiększa różnorodność wielofunkcyjności, zwiększa również natężenie działań pozarolniczych.

Article Details

Jak cytować
Kapusta, F. (2012). Polska wieś na drodze zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 228–240. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1465
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.