Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne

Main Article Content

Grażyna Golik-Górecka


Słowa kluczowe : hybrydowe strategie marketingowe, trzy reguły strategii, strategie survivalowe, on i off-line strategie, identyfikacja i efekty realizacji strategii
Abstrakt
Na tle analizy bardzo istotnych wyników badań z Raportu Strategie marketingowe 2014 przedstawiono klasyfikację współczesnych strategii tak realnych i wirtualnych ujętych m.in. w rozszerzonej macierzy Ansoffa, czy też w proponowanych w postaci trzech obowiązujących reguł. Rozważania teoretyczne dały możliwość identyfikacji strategii w zaprezentowanym studium przypadku – przedsiębiorstwa X. Analiza studium przypadku firmy X pozwoliła dokonać próbnej diagnozy efektów realizacji strategii, dokonać analizy kluczowych wyników oraz wskazać możliwości rozwoju wirtualnych strategii, które wzmocnią pozycję konkurencyjną firmy.

Article Details

Jak cytować
Golik-Górecka, G. (2015). Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 31–52. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1231
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.