City placement - innowacyjny środek promocji miast

Main Article Content

Andrzej Szromnik


Słowa kluczowe : promocja miast, city placement, strategie marketingowe, miasto w biznesie filmowym
Abstrakt
W artykule dokonano próby szczegółowej projekcji strategii „city placement” z zaakcentowaniem głównych jej wątków, elementów składowych oraz problemów decyzyjnych zespołów realizatorów filmowych. Autor oparł się w tym względzie na diagnozie oraz analizie procesów oraz procedur decyzyjnych właściwych dla dużych polskich miast, ich organów administracyjnych, strategii promocyjnych oraz zasad współpracy z partnerami medialnymi. Zastosowane ujęcie procesowo – strukturalne w założeniu ma naświetlić główne determinanty wdrażania strategii „city placement” w marketingowej praktyce miast i regionów.

Article Details

Jak cytować
Szromnik, A. (2016). City placement - innowacyjny środek promocji miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 161–169. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.15
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.