Uwarunkowania zmian modeli biznesowych w handlu detalicznym

Main Article Content

Maria Sławińska


Słowa kluczowe : modele biznesu, handel detaliczny, format sklepu, innowacje w handlu, konkurencja, zachowania nabywców
Abstrakt
Modele biznesu w handlu detalicznym zarówno w odniesieniu do funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych typów jednostek handlowych ulegają zmianom w warunkach współczesnej gospodarki. Ma to związek z rosnącą konkurencją, zmianami zachowań i oczekiwań klientów, globalizacją gospodarki, dostępnością i rozwojem nowych technologii informacyjnych. W artykule przedstawiono istotę i podstawowe elementy modeli biznesowych w handlu detalicznym, wskazano na kierunki ich ewolucji oraz dokonano identyfikacji determinant i trendów w kształtowaniu modeli biznesowych firm handlowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor handlu detalicznego cechuje się dużą innowacyjnością, ale zmiany modeli biznesowych mają charakter ewolucyjny. Polegają one głównie na wprowadzaniu nowych rozwiązań w zakresie formatów sklepów, współpracy w kanałach dystrybucji, zmianach oferty asortymentowo-usługowej, stosowaniu technologii mobilnych.

Article Details

Jak cytować
Sławińska, M. (2016). Uwarunkowania zmian modeli biznesowych w handlu detalicznym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 149–160. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.14
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.