Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce

Main Article Content

Jolanta Zrałek


Słowa kluczowe : koncepcja człowieka, ekonomia ekologiczna, zrównoważony rozwój, homo oeconomicus
Abstrakt
Sposób, w jaki ekonomiści postrzegają i interpretują zachowania jednostek przekłada się bezpośrednio na narzędzia wykorzystywane w polityce zrównoważonego rozwoju (PZR). Ich skuteczność, a zatem możliwość osiągnięcia celów zrównoważenia zależy bowiem od tego jak dobrze przyjęte założenia odwzorowują rzeczywiste mechanizmy ludzkich zachowań. W miarę dojrzewania koncepcji ZR dla ekonomistów ekologicznych coraz bardziej oczywisty stawał się fakt, że wskazanego warunku nie jest w stanie spełnić neoklasyczna koncepcja homo oeconomicus. Zgodnie z tym nurtem model neoklasyczny ani nie odzwierciedla zasad funkcjonowania zrównoważonego społeczeństwa, ani nie tłumaczy zrównoważonych zachowań jednostek. W konsekwencji szczególne zainteresowanie ekonomistów ekologicznych skupiło się na analizie i krytyce modelu homo oeconomicus oraz na szukaniu możliwości bądź to uzupełnienia tej wizji, bądź jej całkowitej zmiany. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie istotnych elementów krytyki koncepcji homo oeconomicus i opisanie na tym tle nowych koncepcji człowieka zaproponowanych przez przeciwników podejścia neoklasycznego.

Article Details

Jak cytować
Zrałek, J. (2017). Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 213–222. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.18
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.