Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży

Main Article Content

Marzanna Witek-Hajduk
Jolanta Mazur
Andrzej Sznajder
Bartosz Targański
Piotr Zaborek


Słowa kluczowe : cechy domen internetowych, strony WWW, umiędzynarodowienie, polskie marki
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze: Czy cechy stron internetowych polskich marek adresowanych do krajowych i zagranicznych konsumentów wykazują istotne różnice ze względu na specyfikę branży? W tym celu zrealizowano badania ilościowe polegające na obserwacji i rejestrowaniu cech witryn internetowych marek eksporterów i uzupełniono o dane wtórne na temat ruchu internetowego oraz wyników finansowych gestorów marek. Zbiorowość badawczą stanowiły 402 najsilniejsze polskie marki dóbr konsumpcyjnych, sprzedawane na rynkach zagranicznych. Stwierdzono, że relatywnie najwyższy poziom badanych cech witryn WWW wykazują marki odzieży i innych produktów związanych z modą oraz marki pozostałych dóbr trwałego użytku, a najniższy - marki żywności i kosmetyków.

Article Details

Jak cytować
Witek-Hajduk, M., Mazur, J., Sznajder, A., Targański, B., & Zaborek, P. (2017). Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 189–199. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.16
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.