Motywy zachowań proekologicznych w kontekście zmieniającego się poziomu świadomości ekologicznej Polaków

Main Article Content

Jolanta Zrałek


Słowa kluczowe : motywy, proekologiczne zachowania konsumentów, świadomość ekologiczna
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było wskazanie i scharakteryzowanie motywów wybranych proekologicznych zachowań konsumentów na tle zmian poziomu świadomości ekologicznej Polaków. Podstawowe dla realizacji tego celu informacje pochodziły z przeprowadzonych przez autorkę badań pierwotnych – dwóch badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku na niereprezentatywnych próbach studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zmiany w poziomie świadomości ekologicznej Polaków analizowano na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych – raportów z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez wyspecjalizowane agencje badawcze. Podstawowym wnioskiem opracowania jest stwierdzenie, że proekologiczne zachowania konsumentów mają charakter polimotywacyjny. Pomimo rosnącego poziomu świadomości ekologicznej Polaków przesłanki ekologiczne nie są też podstawową przyczyną ich proekologicznych zachowań.

Article Details

Jak cytować
Zrałek, J. (2013). Motywy zachowań proekologicznych w kontekście zmieniającego się poziomu świadomości ekologicznej Polaków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 656–668. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1394
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.