Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa

Main Article Content

Tomasz Pawlonka
Joanna Bereżnicka


Słowa kluczowe : Wartość przedsiębiorstwa, zarządzanie przez wartość dla właścicieli, zysk
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uprzedniego zdefiniowania celu działania przedsiębiorstwa oraz określenia środków którymi ten cel (te cele) będą osiągane. Odzwierciedleniem filozofii działania przedsiębiorstwa są zatem misja i wizja zdefiniowane w postaci celów strategicznych oraz celów operacyjnych umożliwiających realizację długoterminowych planów i zamierzeń . Sama strategia z kolei jest wyrazem przyjętej koncepcji biznesu oraz określonych sposobów umożliwiających przedsiębiorstwu zachowanie korzystnej stabilności względem otoczenia . Celem artykułu jest prezentacja różnych koncepcji zarządzania wartością w kontekście traktowania ich jako istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praca ma charakter przeglądowy, a przy realizacji celu posłużono się analizą opisową.

Article Details

Jak cytować
Pawlonka, T., & Bereżnicka, J. (2018). Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 199–210. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.17
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.