Źródła i determinanty rezerwy płynności w  rolnictwie krajów Europy Środkowo- Wschodniej oraz z perspektywy bezpieczeństwa finansowego polskich gospodarstw rolnych 

Main Article Content

Joanna Bereżnicka
Justyna Franc-Dąbrowska


Słowa kluczowe : rezerwa płynności, regresja panelowa, gospodarstwo, kraje UE
Abstrakt
Zapewnienie ciągłości działalności wymaga utrzymania płynności finansowej i określonego poziomu posiadania środków pieniężnych. Dotyczy to również gospodarstw, których właściciele pozyskują środki finansowe z różnych źródeł, w tym z kapitału obcego . Z tego względu celem opracowania była identyfikacja źródeł i określenie zasobów pieniężnych w gospodarstwach rolnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej . Dodatkowo, na podstawie szczegółowych danych z polskich gospodarstw, oceniliśmy i porównaliśmy znaczenie zasobów pieniężnych w gospodarstwach charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa finansowego oraz tych, dla których identyfikujemy zagrożenie upadłością. Dane do badań pochodzą z bazy Farm Accounting Data Network (FADN) za lata 2013-2018 (dla wszystkich rozpatrywanych przez nas krajów UE). W analizie dotczącej zagrożenia upadłością w polskich gospodarstwach rolnych wykorzystaliśmy dane z FADN-PL za lata 2010-2018. W badaniu zastosowaliśmy metodę panelową - ważoną metodą najmniejszych kwadratów (WLS). Do obliczenia stanu posiadania środków pieniężnych zastosowaliśmy podejście dynamiczne. Wnioski z naszego badania wskazują, że wsparcie budżetowe dla rolników oraz wartość sprzedaży na gospodarstwo są głównymi źródłami i determinantami zasobów gotówki w gospodarstwach rolnych w krajach UE. Należy podkreślić, że wpływ wsparcia budżetowego na stan gotówki w polskich gospodarstwach był słabszy niż w innych badanych krajach. Ponadto stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na stan posiadania gotówki był również poziom zadłużenia. W polskich gospodarstwach wpływ poziomu zadłużenia na stan posiadania gotówki był ujemny, a w innych krajach - dodatni. Wartością dodaną pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na zmiany stanu posiadania gotówki, jest to więc dynamiczne podejście do posiadania gotówki.

Article Details

Jak cytować
Bereżnicka, J., & Franc-Dąbrowska, J. (2022). Źródła i determinanty rezerwy płynności w  rolnictwie krajów Europy Środkowo- Wschodniej oraz z perspektywy bezpieczeństwa finansowego polskich gospodarstw rolnych . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 7–21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.11
Bibliografia

Al-Amarneh A.: Corporate cash holdings and financial crisis: evidence from Jordan, International Business Research, 8, 5/2015, p. 212-222. (Crossref)

Al-Najjar B.: The Effect of Governance Mechanisms on Small and Medium-Sized Enterprise Cash Holdings: Evidence from the United Kingdom, Journal of Small Business Management, 53,(2)/2015, p. 303-320. https://www.doi.org/10.1111/jsbm.12062 (Crossref)

Amess K., Banerji S., Lampousis A.: Corporate cash holdings: Causes and consequences, International Review of Financial Analysis, 42/2015, p. 421-433. (2015). Corporate cash holdings: Causes and consequences. International Review of Financial Analysis, 42, p. 421-433. (Crossref)

Angelovska M., Valentinčič A.: Determinants of Cash Holdings in Private Firms: The Case Of The Slovenian SMES, Economic And Business Review, 22, 1/2020, p. 5-36. (Crossref)

Archiwalne kursy walut – tabela kursowa. Bankier.pl, https://www.bankier.pl/narzedzia/archiwum-kursow-walutowych (access: 24.11.2020).

Bansal R., Bansal V.: A Research Paper on Determinants of Corporate Liquidity in India, International Journal of Marketing and Technology, 2, 4/2012, p. 103-117.

Bereżnicka J.: (2018). Operational Subsidies and Financial Stability of Farms in the European Union, Wieś i Rolnictwo, 3, (180)/2018, p. 113-135. (Crossref)

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W.: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Cai W., Zeng Ch.C., Lee E., Ozkan N.: Do business groups affect corporate cash holdings? Evidence from a transition economy, China Journal of Accounting Research 9/2016, p. 1-24. (Crossref)

Chen H., Yang D., Zhang J.H., Zhou H.: Internal controls, risk management, and cash holdings, Journal of Corporate Finance 64/2020, 101695, https://www.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020 (Crossref)

Chen N., Mahajan A.: Effects of Macroeconomic Conditions on Corporate Liquidity – International Evidence, International Research Journal of Finance and Economics, 35/2010, p. 112-129.

Chen N., Yo S.: Government Deficits and Corporate Liquidity, Asian Economic and Financial Review, 2, 1/2012, p. 59-75.

Dahiya S., Saunder A., Srinivasan A.: Financial distress and bank lending relationships, Journal of Finance 58/2003, p. 375-399. (Crossref)

Farinha J., Mateus C., Soares N.: Cash holdings and earnings quality: evidence from the Main and Alternative UK markets, International Review of Financial Analysis 56/2018, p. 238-252. (Crossref)

FADN Public Database (SO), https://agridata.ec.europa.eu/extensions/FADNPublicDatabase/ FADNPublicDatabase.html (access: 15.10.2020).

Franc-Dąbrowska J.: Crawling financialization in Central and Eastern Europe – on the example of Agriculture, Economia Agro-Alimentare 21, 3/2019, p. 1-19, https://doi.org/10.3280/ ECAG2019-0030062019

García-Teruel P.J., Martínez-Solano, P.: On the Determinants of SME Cash Holdings: Evidence from Spain, Journal of Business Finance & Accounting, 35 (1), (2)/2008, p. 127-149, https://www.doi.org/10.1111/j.1468-5957.2007.02022.x (Crossref)

Global Risks 2013 Eight Edytion, Committed to Improving the State of The Word, World Economic Forum, Swizerland 2013

Goodwin B.K., Mishra A.K.: Are decoupled farm program payment really decoupled? An empirical evaluation,. American Journal of Agricultural Economics, 88/2006, p. 73-89. (Crossref)

Guizani M.: The financial determinants of corporate cash holdings in an oil rich country: Evidence from Kingdom of Saudi Arabia,. Borsa Instanbul Review, 17, 3/2007, p. 133-143. (Crossref)

Isshaq Z., Bokpin G.A., Mensah Onymah J.: Corporate governance, ownership stucture, cash holdings, and firm value on the Ghana Stock Exchange, Journal of Risk Finance, 10, 5/ 2009, p. 488-499, https://doi.org/10.1108/15265940911001394 (Crossref)

Khanal A.R., Omobitan O.: Rural Finance, Capital Constrained Small Farms, and Financial Performance: Findings from a Primary Survey, Journal of Agricultural and Applied Economics, 52, 2/2020, p. 288-307. https://doi.org/10.1017/aae.2019.45 (Crossref)

Kropp J.D., Katchova A.L.: The effects of direct payments on liquidity and repayment capacity of beginning farmers,. Agricultural Finance Review, 71/2001, 3, p. 347-365. (Crossref)

Levitas E., McFadyen, M.A.: Managing liquidity in research-intensive firms: signaling and cash flow effects of patents and alliance activities,. Strategic Management Journal, 30/2009, p. 659-678. (Crossref)

Lian Y., Sepehri M., Foley M.: Corporate cash holdings and financial crisis: an empirical study of Chinese companies, Eurasian Business Review, 1, 2/2011, p. 112-124. (Crossref)

Martínez-Sola C., García-Teruel P. J., Martínez-Solano P.: (2018). Cash holdings in SMEs: speed of adjustment, growth and financing,. Small Business Economics Journal, 51 (4)/2018, p. 823-842. https://www.doi.org/10.1007/s11187-018-9990-y (Crossref)

Ojo T.O., Ogundeji A.A., Babu S.C., Alimi T.: (2020). Estimating financing gaps in rice production in Southwestern Nigeria. Economic Structures, 9, 12/2020, p. 1-18. https://doi.org/10.1186/s40008-020-0190-y (Crossref)

Ozkan A., Ozkan N.: Corporate cash holdings: an empirical investigation of UK companies. Journal of Banking and Finance, 28 (9)/2004, p. 2103-2134. (Crossref)

Pastor C.C., Gama P.M.: Determinant Factors of Cash Holdings: Evidence from Portuguese SMEs.

International Journal of Business and Management, 8, 1/2013, p. 104-112.

Pawłowski M.: Modele dyskryminacyjnew ocenie ryzyka wpadłosci emitenta obligacji korporacyjnych. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 19 (68)/2018, p. 211-222,. https://doi.org/10.22630/PEFIM/2018.19.68.18 (Crossref)

Singh K., Misra M.: Finacial determinants of cash holdings levels: An analysis of Indian agricultural enterprises. Agricultural Economics – Czech, 65 (5)/2019, p. 240-248. (Crossref)

Trejo-Pech P.O, Gunderson M.A., Baker T.G., Gray A.W., Boehlje M.D.: Assessing Cash Holdings in Agribusiness. International Food and Agribusiness Management Association, 18, 4/2015, p. 85-105.

Tursunov B.O.: Aspect of Financial Security of Industrial Enterprises Under Influence of Global Crisis, Asian Journal of Technology & Management Research 10, 01/2020, p. 116-122.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.