Kluczowe bariery komunikacyjne w zarządzaniu procesami produkcji reklam audiowizualnych w sektorze usług multimedia design

Main Article Content

Marcin Chrząścik


Słowa kluczowe : komunikacja, zarządzanie procesami, reklama audiowizualna, multimedia design
Abstrakt
Studia przypadków wielu twórców projektów reklamowych oraz doświadczenie rynkowe autora pozwoliły postawić pewne hipotezy na temat istnienia barier w kooperacji pomiędzy zamawiającymi usługi reklamowe, a ich faktycznymi zleceniobiorcami. Istnieje też szereg legend rynkowych na temat konfliktów pomiędzy tymi graczami. W artykule przedstawiono zarówno teoretyczne ujęcie procesów komunikacyjnych zachodzących pomiędzy uczestnikami rynku oraz wyniki badań własnych.

Article Details

Jak cytować
Chrząścik, M. (2018). Kluczowe bariery komunikacyjne w zarządzaniu procesami produkcji reklam audiowizualnych w sektorze usług multimedia design. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 37–47. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.27
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.