Inżynieria finansowa i instrumenty finansowe a problemy budżetowe UE

Main Article Content

Barbara Wieliczko
Jacek Kulawik
Michał Soliwoda


Słowa kluczowe : instrumenty finansowe, polityka spójności, dotacje, budżet UE, sektor MŚP.
Abstrakt
Obecnie intensywnie poszukiwane są możliwości efektywniejszego wykorzystania dysponowanych dochodów fiskalnych przez UE. Duże nadzieje w tym kontekście wiąże się z inżynierią finansową i instrumentami finansowymi. Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie istoty, korzyści i zagrożeń oraz obszarów zastosowań inżynierii finansowej oraz instrumentów finansowych. Opracowanie ma charakter studium przeglądowego. Została wykorzystana metoda dokumentacyjna i studiów literaturowych. Rozległy interwencjonizm finansowy i kredytowy w dłuższym okresie może jednakże doprowadzić do osłabienia bodźców do wzrostu efektywności i produktywności. Szczególne niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy interwencja publiczna zdominowana jest przez dotacje i subwencje. W przypadku UE poleganie na wsparciu dotacyjnym dotyczy głównie WPR oraz polityki spójności, które obecnie stanowią 70% wydatków wspólnoty. W tym kontekście instrumenty finansowe, chociaż nie pozbawione wad, powinny w coraz większym stopniu stawać się substytutami subsydiów. Nie będzie to jednak łatwy i szybki proces, co znajdzie wyraz w ostrości negocjacji budżetu Wspólnoty na lata 2020+ oraz w jego finalnym kształcie.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B., Kulawik, J., & Soliwoda, M. (2018). Inżynieria finansowa i instrumenty finansowe a problemy budżetowe UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 245–258. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.44
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.