Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020

Main Article Content

Barbara Wieliczko


Abstrakt
Prace nad wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 dobiegają końca. W budżecie UE na ten okres przewidywana jest kontynuacja trendu zmniejsza udziału środków przeznaczonych na WPR. W świetle konieczności podejmowania właściwie przez wszystkie państwa UE działań mających na celu konsolidację finansów publicznych niemożliwe staje się zrekompensowanie spadku wsparcia unijnego przez zwiększenie krajowych wydatków na sektor rolny. Jednocześnie unijne regulacje zaostrzające wymagania Wspólnoty co do prowadzenia przez państwa członkowskie działań służących maksymalizacji efektywności wsparcia unijnego i stabilizacji finansów publicznych narzucają dodatkowe ograniczenia na swobodę podejmowania działań przez członków UE. Artykuł został oparty na analizie dokumentów UE i danych statystycznych dotyczących finansów publicznych państw UE. Celem artykułu jest prezentacja głównych ograniczeń dotyczących finansowania sektora rolnego w okresie 2014-2020.

Article Details

Jak cytować
Wieliczko, B. (2012). Finanse publiczne w UE a finansowanie krajowej i unijnej polityki rolnej w latach 2014-2020. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 485–495. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1442
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty