Zróżnicowanie zmiennych kształtujących kondycję finansową gmin wiejskich podregionu siedleckiego.

Main Article Content

Monika Wakuła


Słowa kluczowe : kondycja finansowa, gmina, podregion siedlecki, zróżnicowanie
Abstrakt
Kondycja finansowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego jest zjawiskiem złożonym. Przez wielu autorów utożsamiana jest ona z sytuacją finansową danej gminy. Znajomość czynników wpływających na nią ułatwia organom zarządzającym jednostkami samorządu terytorialnego podejmowanie właściwych decyzji finansowych. Celem artykułu jest próba oceny zróżnicowania czynników kształtujących stan finansów gmin podregionu siedleckiego w latach 2014-2016. Niezbędne dane zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych. Do opisu kształtowania się poziomu poszczególnych zmiennych w podregionie siedleckim wykorzystano miary tendencji centralnej, miary rozproszenia i koncentracji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gminy z badanego terenu są najbardziej zróżnicowanie pod względem dochodów własnych. Natomiast najbardziej jednorodną grupę stanowią pod względem cyklu rotacji środków budżetowych.

Article Details

Jak cytować
Wakuła, M. (2018). Zróżnicowanie zmiennych kształtujących kondycję finansową gmin wiejskich podregionu siedleckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 224–233. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.42
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.