Praktyczne uwarunkowania implementacji strategicznej kontroli marketingu w formie audytu

Main Article Content

Piotr Hadrian


Słowa kluczowe : zarządzanie marketingiem, marketing management, strategiczna kontrola marketingu, strategic marketing control, audyt marketingu, marketing audit
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce kontroli marketingu rozumianej jako funkcja wieńcząca cykl procesu zarządzania. Bezpośrednim celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących wykorzystywania audytu marketingu jako formy strategicznej kontroli marketingu, a w szczególności wskazywanych czynników, które wpływają na ograniczenie jego wykorzystania. Rozważania w części teoretycznej, jak i analizie materiału empirycznego o charakterze wtórnym i pierwotnym, prowadzone były z wykorzystaniem metody studiów literaturowych oraz metod badań jakościowych.Na tle rozważań poświęconych usytuowaniu audytu w strukturze kontroli marketingu, dokonano prezentacji wyników kilku badań, poświęconych bezpośrednio problemom implementacji audytu marketingu. Badania, choć prowadzone w odmiennym czasie, na różnych rynkach i różnymi metodami, podejmowały podobne zagadnienia badawcze, co umożliwia w pewnym zakresie dokonanie jakościowej analizy porównawczej ich wyników. Z zaprezentowanych wyników wynika, że stopień wykorzystywania audytu marketingu w praktyce gospodarczej, niezmiennie należy ocenić jako słaby. Za czynniki ograniczające wykorzystanie audytu marketingu w przedsiębiorstwach, należy uznać przede wszystkim ograniczenie dostępu do informacji niezbędnych w procesie realizacji audytu, nieświadomość korzyści wynikających z realizacji audytu marketingu, nieklarowny charakter podejmowanych działań marketingowych oraz obawy przed nadmiernymi obciążeniami natury organizacyjnej i finansowej.

Article Details

Jak cytować
Hadrian, P. (2019). Praktyczne uwarunkowania implementacji strategicznej kontroli marketingu w formie audytu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 65–76. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.26
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.