Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Main Article Content

Piotr Hadrian


Słowa kluczowe : audyt marketingowy, strategia marketingowa, strategiczna kontrola marketingu
Abstrakt
Ocena możliwości wykorzystania audytu marketingowego pozwala postrzegać go jako sposób weryfikacji decyzji strategicznych w obszarze marketingu. Celem podjętych rozważań jest refleksja nad zakresem przedmiotowym audytu strategii marketingowej przedsiębiorstwa, w zależności od przyjętego rozumienia pojęcia „strategia marketingowa”. Rozważania przeprowadzono w oparciu o prezentowane w literaturze propozycje definiujące to pojęcie, zmierzając do ustalenia najbardziej właściwego – zgodnie z przyjętym rozumieniem – zakresu zagadnień podlegających badaniu w ramach audytu.

Article Details

Jak cytować
Hadrian, P. (2013). Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 196–208. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1410
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.