Ocena udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach budżetowych wybranych miast Polski w latach 2018-2021

Main Article Content

Cezary Szydłowski


Słowa kluczowe : podatek od nieruchomości, finanse publiczne, dochody samorządów lokalnych
Abstrakt
Celem publikacji była ocena udziału dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w ogólnych dochodach do budżetu 14 największych miast w Polsce, których liczba ludności przekraczała 200 tysięcy mieszkańców. Dokonano również oceny stawek podatku od nieruchomości. Podatek od nie- ruchomości jest jedną z kluczowych danin lokalnych pobieranych przez samorząd terytorialny. Ocenę przeprowadzono przy pomocy metody analitycznej, metody wnioskowania, metody badania dokumentów źródłowych oraz przeglądu literatury. Wyniki badania wskazują, że dochody z podatku od nieruchomości w zależności od miasta stanowiły od 6,31% (w Warszawie) do 13,98% (w Gdańsku) udziału w ogólnych dochodach do budżetu miasta. Uśredniając, można uznać, że podatek od nieruchomości stanowi około 9% ogólnego dochodu do budżetu największych miast w Polsce. Ustalono również, że poziom dochodów zależny jest od wysokości stawek podatku. Ponadto stwierdzono, że występuje znaczne zróżnicowanie pomiędzy największymi miastami w Polsce w udziale dochodów z podatku od nieruchomości w dochodach do budżetu ogółem.

Article Details

Jak cytować
Szydłowski, C. (2022). Ocena udziału wpływów z podatku od nieruchomości w dochodach budżetowych wybranych miast Polski w latach 2018-2021. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 141–161. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.21
Bibliografia

Budżet miasta, PIB miasta Szczecin, https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11073.asp (access: 30.08.2022)

Collier P., Glaeser E., Venables T., Blake M., Manwaring P.: Land and property taxes for municipal finance, The International Growth Centre, 2018, https://www.theigc.org/wp-content/up-loads/2017/08/Land-and-Property-Taxes-for-Municipal-Finance-06.07.18.pdf (access: 18.10.2022) .

Etel L.: Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.

Farvacque-Vitkovic C., Kopanyi M.: Municipal Finances. A Handbook for Local Governments, International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington DC 2014. (Crossref)

Felis P., Rosłaniec H., Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich, Gospodarka Narodowa, 2/2017, p. 45-67. (Crossref)

Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.

Gruber J.: Public Finance and Public Policy, fifth edition, Worth Publishers, New York 2016.

Koślicki K.: Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, M.P. z 2020, poz. 673.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020, M.P. z 2019 r., poz. 738.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, M.P. z 2018, poz. 745.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., M.P. z 2017, poz. 800.

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2018 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2018,doc,1222,3721/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2018-rok,93747.html (access: 30.08.2022).

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2019 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2019,doc,1222,3861/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2019-rok,100423.html (access: 30.08.2022).

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2020 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2020,doc,1222,4021/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2020-rok,106590.html (access: 30.08.2022).

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Poznania za 2021 rok, PIB miasta Poznania, https://bip.poznan.pl/bip/rok-2021,doc,1222,4101/opisowe-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-poznania-za-2021-rok,113794.html (access: 30.08.2022).

PIB Gminy Miasta Gdańsk, https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/podatki-i-oplaty-lokalne (access: 30.08.2022) .

Podatek od nieruchomości - osoby prawne / deklaracja na podatek od nieruchomości, PIB Urząd Miasta Katowice, https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/KatalogUslug/KatalogUslug.aspx?idu=206 (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości (możliwość ONLINE), PIB Urząd Miejski w Radomiu, https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/podatki-lokalne/13124,Podatek-od-nieruchomosci-mozliwosc-ONLINE.html (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości 2018 r., PIB Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92389 (access: 30.08.2022).;

Podatek od nieruchomości 2019, PIB Miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=104370 (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości będących własnością lub współwłasnością osób prawnych, PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/podatek-od-nieruchomosci-bedacych-wla- snoscia-lub-wspolwlasnoscia-osob-prawnych.html (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości miasto Szczecin, https://przyjazne-deklaracje.pl/witryna/podatek-od-nieruchomosci?siteCode=d4b750ef-aeca-4d35-a20b-106408a2d6b6 (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości w 2018 roku, PIB Urzędu Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-loklane-w-2018-roku,7472/podatek-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-w-2018-roku,516050 (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości w 2019 roku, PIB Urzędu Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-w-2019-roku,7977/podatek-od-nieruchomosci-w-2019-roku,532054 (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości w 2020 roku, PIB Urzędu Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-w-2020-roku,8220/podatek-od-nieruchomosci-w-2020roku,545384 (access: 30.08.2022).

Podatek od nieruchomości, PIB Lublin, https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/podatki-i-oplaty/podatek-od-nieruchomosci/podatek-od-nieruhomosci,2,23496,2.html (access: 30.08.2022). Podstawka M. (ed.): Finanse Instytucje Instrumenty Podmioty Rynki Regulacje, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

Podstawka M.: Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011. Projekty uchwał: w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok oraz w sprawie Wieloletniej Pro¬gnozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050, https://bip.uml.lodz.pl/miasto/budzet-miasta/ (access: 30.08.2022).

Raport finanse samorządów terytorialnych po pandemii. Od kryzysu do rozwoju, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/senat/zespoly/samorzad/raport_finanse-samorzadow-po-pandemii_forp_fpk2021_11_25-1.pdf (access: 03.09.2022).

Slack E.: The Property Tax - in Theory and Practice, IMFG Paperson Municipal Finance and Governance, 2/2011, p. 2-4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2018 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2018- rok,a,142390 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2019 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2019-rok,a, 167822 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2020 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2020-rok,a, 192812 (access: (30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2021 rok, PIB Gmina miasta Gdańska, https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-Miasta-Gdanska-za-2021-rok,a,217054 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/2018-2,7389/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-gdyni-za-

-rok,535901 (access: 30.08.2022). (Crossref)

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2019 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/2019,7972/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-gdyni-za-

-rok,548196 (access: 30.08.2022). (Crossref)

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2020 rok. Informacja o stanie mienia komu-nalnego miasta Gdyni za 2020 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdy- nia.pl/2020,8206/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-gdyni-za-2020-rok-informacja- o-stanie-mienia-komunalnego-za-2020-rok,561581 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2021 rok, PIB Urzędu miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/2021,8471/sprawozdanie-finansowe-urzedu-miasta-gdyni-za-2021-rok,573688 (access: 30.08.2022).

Budżet miasta i jego zmiany, PIB Urząd miasta Katowice, https://bip.katowice.eu/Finanse/dokument.aspx?idr=89238&menu=566 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2018 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=107706 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2019 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=123891 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2020 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=139477 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania Budżetu miasta Krakowa za 2021 rok, PIB miasto Kraków, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=151360(access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykul/808/37963/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2018-rok (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykul/884/44433/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-za-2019-rok (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykuly/978/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2020 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 20201rok, PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia, https://bip.um.wroc.pl/artykul/1041/60161/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-rok-2021 (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, PIB Lublin, https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta/ (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet2018/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2018-r.html (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet2019/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2019-r.html (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet_2020/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2020-r.html (access: 30.08.2022).

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r., PIB Urzędu Miejskiego w Białymstoku, https://bip.bialystok.pl/finanse/budzet_miasta/budzet_2021/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2021-r.html (access: 30.08.2022).

Stawasz D.: Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast. Akademia samorządowa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. (Crossref)

Stawasz D.: Współczesne miasta. Aktualne możliwości rozwoju. Akademia samorządowa, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.

Stawki podatków i opłat, BIP Urzędu Miasta Częstochowy, https://bip.czestochowa.pl/artykuly/71696/stawki-podatkow-i-oplat (access: 30.08.2022).

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020, Krakowski Portal Podatnika, https://kpp.um.krakow.pl/web/portal-podatnika/nieruchomosci-stawki (access: 30.08.2022).

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021, Krakowski Portal Podatnika, https://kpp.um.krakow.pl/web/portal-podatnika/podatek-od-nieruchomo%C5%9Bci-rolny-i-le%C5%9Bny-2021 (access: 30.08.2022).

Stiglitz J.E., Rosengard J.K.: Economics of the public sector. W.W. Norton Company, New York, London 2015.

Świątczak K.: Podatek powierzchniowy czy katastralny - system opodatkowania nieruchomości w Polsce, [in:] A. Borcuch, A. Krzysztofek (eds), Ekonomia, finanse i zarządzanie. Problemy teoretyczne i praktyczne, AT Wydawnictwo, Kraków 2019, p. 227-228.

Szydłowski C.: Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23 (72)/2020. p. 208-221. (Crossref)

Toshihiro I.: Principles of Public Finance, Springer Science Business Media, Singapore 2017.

Uchwała nr I/27/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2018/6579/ (access: 30.08.2022).

Uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/37242/Uchwa%C5%82a-n-7-18 (access: 30.08.2022).

Uchwała nr LI/8/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2018/6001/akt.pdf (access:30.08.2022) .

Uchwała Nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lv-1011-vii-2017-z-dnia-2017-10-17,71167/ (access: 30.08.2022) .

Uchwała nr LVI/1393/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9653/akt.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała nr LX/1588/17 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4885/oryginal/akt.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała Nr LXXIV/1403/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-lxxiv-1403-vii-2018-z-dnia-2018-10-16,77067/ (access: 30.08.2022) .

Uchwała nr LXXIV/2104/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/9420/akt.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XV/415/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2019/6974/akt.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2019/5884/ (access: 30.08.2022).

Uchwała Nr XV[II/300/V[II/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15-10-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xviii-300-viii-2019-z-dnia-2019-10-15,80063/ (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XXI/537/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2019/13137/ (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, https://bip.um.gdynia.pl/podatki-i-oplaty-lokalne-w-2021-roku,8486/podatek-od-nieruchomosci-w-2021-roku,559076 (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XXXI/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BRM_2020/08_1028.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XXXI/790/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6531/akt.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XXXIV/938/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, https://przyjazne-deklaracje.pl/resources/dokumenty/szczecin/podatek-od-nieruchomosci/2019/Szczecin-Podatek_od_nieruchomosci-DN-1-Uchwala-17_10_2017.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała nr XXXIX/1211/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/11547/akt.pdf (access: 30.08.2022).

Uchwała Nr XXXVI/639/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 13-10-2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-nr-xxxvi-639-viii-2020-z-dnia-2020-10-13,82737/ (access: 30.08.2022) .

Uchwały w sprawie stawek, PIB Urzędu Miasta Bydgoszczy, https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1247/570/uchwaly-w-sprawie-stawek (access: 30.08.2022).

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1452

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2021, poz. 1672 as adem.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2022 r. poz. 1526.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559.

Wykonanie budżetu m.st. Warszawy, PIB m.st. Warszawy, https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/default.htm (access: 30.08.2022) .

Wykonanie Budżetu za 2018 rok, PIB miasta Bydgoszcz, https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Wykonanie_Bud_etu_Miasta_za_2018_rok/index.htm (access: 30.08.2022).

Wykonanie Budżetu za 2019 rok, PIB miasta Bydgoszcz https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Wykonanie_Bud_etu_Miasta_za_2019_rok/index.htm (access: 30.08.2022).

Wykonanie Budżetu za 2020 rok, PIB miasta Bydgoszcz https://archiwumbip.um.bydgoszcz.pl/finanse/budzet_miasta_bydgoszcz/Wykonanie_Bud_etu_Miasta_za_2020_rok/index.htm (access: 30.08.2022).

Wykonanie Budżetu za 2021rok, PIB miasta Bydgoszcz https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/916/671/wykonanie-budzetu-miasta-bydgoszczy-za-2021-rok (access: 30.08.2022).

Sprawozdania z wykonania budżetu, PIB Urzędu miasta Częstochowy, https://bip.czestochowa.pl/artykuly/33091/sprawozdania-z-wykonania-budzetu (access: 30.08.2022).

Zarządzenie nr 1375/2020 Prezydenta miasta Radomia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, https://bip.radom.pl/download/69/84444/1375.pdf( access: 30.08.2022).

Zarządzenie nr 2347/2021 Prezydenta miasta Radomia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2020 rok, https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/52975,Nr-23472021-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-Gmi.html (access: 30.08.2022) .

Zarządzenie nr 3482/2022 Prezydenta miasta Radomia z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2021 rok, https://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/budzet/wykonanie/57894,ZARZADZENIE-NR-34822022-PREZYDENTA-MLASTA-RADOMLA-z-dnia-28-kwietnia-2022r-w-spr.html (access: 30.08.2022).

Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta miasta Radomia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy miasta Radomia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, https://bip.radom.pl/download/69/76024/Sprawozdaniezwykonaniabudzetuza2018rok.pdf (access: 30.08.2022).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.