Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007

Main Article Content

Janusz Toruński
Henryk Wyrębek


Abstrakt
Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych. Obejmuje ono finansowanie wydatków bieżących na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz finansowanie realizacji inwestycji związanych z ochroną i rekultywacją środowiska. W artykule przedstawiono udział sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie Banku Ochrony Środowiska.

Article Details

Jak cytować
Toruński, J., & Wyrębek, H. (2010). Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 18–26. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1547
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.