Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP

Main Article Content

Wyrębek Henryk
Toruński Janusz


Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań nauk ekonomicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Było to dość naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, w wyniku którego obok dużych przedsiębiorstw państwowych zaczęły powstawać przedsiębiorstwa małe i średnie tworząc podstawy prywatnego sektora w gospodarce. Wysoki poziom konkurencji oraz zmiany popytu, ze strony podmiotów dużych, wymuszają nieustanne poszukiwanie nowych możliwości i nisz rynkowych. W artykule przedstawiono finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP

Article Details

Jak cytować
Henryk, W., & Janusz, T. (2010). Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 165–172. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1533
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty